Tư Sát | Trung Bộ Kinh 47| Cố HT. Thích Minh Châu | Thiền Viện Vạn Hạnh

Thien Vien-Van-Hanh

Cố HT. Thích Minh Châu Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa đã giảng bài kinh Tư Sát, Trung Bộ Kinh số 47.
Tư sát là tự tìm hiểu khảo sát người khác phải có những chuẩn mực của Như lai chứ không phải tùy tiện và chủ quan

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*