Bài giảng 2014

Danh sách các bài giảng tại Thiền viện Vạn Hạnh năm 2014

  • Tháng 1:

Nhất Thiết Lậu Hoặc (Phương pháp đoạn trừ phiền nảo)- GS.  Thích Viên Trí

  • Tháng 2:

Nhạc không lời

  • Tháng 3:
(Visited 358 times, 1 visits today )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*