T. Chơn Minh – Giải thích về niên đại đức Phật

T. Chon Minh

Nhân dịp tuần lễ Phật Đản trong buổi giảng sáng Chủ Nhật  tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Giảng sư Thích Chơn Minh đã trả lời câu hỏi về sự khác nhau giữa hai truyền thống Phật gíáo Nam truyền – Ấn Độ- và Bắc truyền – Trung Hoa về ngày xuất gia, đi tu, thành đạo của đức Phật… cũng như một số mâu thuẫn khác về sự giải thích sự truyền thừa Phật giáo của 2 truyền thống này.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*