T. Tâm Hạnh – Pháp cho người tại gia trong Tài sản, Danh tiếng, Tuổi thọ và Được sanh vào cõi lành

phapcho-nguoi-taigia

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật 21/5 buổi giảng của T. Tâm Hạnh  với đề tài:

Pháp cho người tại gia trong 4 vấn đề người tại gia quan tâm là Tài sản, Danh tiếng, Tuổi thọ và Được sanh vào cõi lành.
Phần cuối có nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề làm phước như thế nào cho đúng , thế nào là phước và đức, khác nhau giữa phước đức và công đức đã được Giảng sư giải đáp rất chu đáo và thoả đáng…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*