Kinh Ví Dụ Cái Cưa | Trung Bộ Kinh | Cố HT Thích Minh Châu

TV-Van-hanh-xuan-2022

Bài pháp của Đức Phật dạy cho những ai hay sân hận. Khi bị xúc phạm, hãy trải tâm từ , tu tập biến mãn khắp thế giới, quảng đại vô biên , tâm như địa đại, không hận không sân luôn nhớ đến ví dụ cái cưa này để tư duy dù có bị ai xẻ thân mình cũng không khởi lên tâm sân hận…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*