Kinh Xà Dụ (Ví Dụ Con Rắn) | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

mai-chua-thien-vien

Kinh Xà Dụ (Ví Dụ Con Rắn) kinh số 22 trong Trung Bộ Kinh . Đức Phật ví như bắt con rắn sai lầm sẽ đưa đến nguy hại giống như là sự sai lạc của Chánh Pháp trở thành tà kiến như về dục, về chiếc bè chánh pháp, chánh pháp còn phải buông bỏ, về sáu loại nhận thức sai lầm, về tự ngã, về chấp thủ.
Bài kinh như là một hệ thống tư tường cơ bản của Phật Giáo từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa trên con đường tu tập giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*