Kinh Trạm Xe | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

thien vien van hanh

Kinh Trạm Xe kinh 24 Trung Bộ Kinh nói về cuộc đối thoại giữa Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Phú Lâu Na về các giai đoạn tu tập để đạt đến mục tiêu Vô Trú Niết Bàn là 7 giai đoạn thanh tịnh cần phải tu tập như 7 Trạm Xe . Đây cũng là con đường của sách Thanh Tịnh Đạo Luận vì thanh tịnh nên hiểu là Niết bàn. Niết bàn không tất cả cấu uế, nên hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh đạo là con đường dẫn đến sự thanh tịnh ấy, là Niết bàn không còn chấp thủ..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*