Kinh Gò Mối | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu |

duy-tue-thi-nghiep

Kinh Gò Mối số 23 trong Trung Bộ Kinh , Đức Phật giải thích ý nghĩa của một câu đố bí hiểm về Gò Mối là thân tứ đại, cũng là bài học về con đường tu tập giải thoát..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*