020 Kinh Mật Hoàn | Trung Bộ Kinh | Cố HT Thích Minh Châu

thien vien van hanh

Bài kinh do Đức Phật đặt tên là pháp môn bánh mật (Mật Hoàn) với ý nghĩa khi suy tư về giáo pháp với trí tuệ đạt được và sự hoan hỷ đó như thưởng thức vị ngọt thuần nhất của bánh mật..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*