Bảy hạng người trong tu tập | TT. Thích Tâm Minh | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Đại Kinh Vacchagotta

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật TT. Thích Tâm Minh |giảng về Lời Phật day với Bảy hạng người trong tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*