5 bài học cao quý của Đức Phật |Thầy Thích Thanh Phương Giảng Pháp Bát Quan Trai

Đại Kinh Vacchagotta

Trong ngày Bát Quan Trai tại Thiền Viện Vạn Hạnh, kỷ niệm ngày Phật nhập Niết bàn, , Thầy Thích Thanh Phương đã khái quát lại 5 bài học cao quý của Đức Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*