Ứng dụng Bát Chánh Đạo trong đời sống |Thầy Thích Ân Truyền

T. Ân Truyền

Thầy Thích Ân Truyền giảng pháp trong Khóa tu Bát quan trai Một ngày an lạc tại Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật với Ứng dụng Bát Chánh Đạo trong đời sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*