Chánh Tri Kiến là định hướng trong đạo Phật| TT. Thích Tâm Hạnh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Chánh tri kiến

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hanh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, TT. Thích Tâm Hạnh sau thời gian Phật sự , đã trở về Thiền Viện giảng về Chánh Tri Kiến là định hướng trong đạo Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*