Luân hồi sanh diệt | Thích Tâm Hạnh

Luanhoisinhdiet

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh , Thầy Thích Tâm Hạnh giảng về ý nghĩa Luân hồi sanh diệt trong bài kệ kinh Pháp Cú
Đêm dài cho kẻ thức
Đường dài cho kẻ mệt
Luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chơn diệu pháp

 

Trong thời pháp  có phần giới thiệu việc thành lập gia đình phật tử tại Thiền Viện Vạn Hạnh vào cuối tháng 7

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*