Thích Tâm Hạnh | Thái Độ sống của người Phật tử chân chánh-P2

thai-do-song

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, T Tâm Hạnh nói thêm về đề tài Thái độ sống người Phật tử chân chính trong cuộc sống để minh họa thêm một số ý.

Bên cạnh đó Thầy cũng đã chia sẻ các vấn nạn về gia đình, con cái khi có sự mâu thuẫn như con không nghe lời cha mẹ.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*