T. Tâm Hạnh – Các Pháp tu tập đưa đến Hạnh Phúc

CacphapTutap

Thiền Viện Vạn Hạnh Tp HCM sáng Chủ Nhật, Giảng sư T. Tâm Hạnh trình bày Các Pháp tu tập đưa đến Hạnh Phúc của cuộc sống. 4 hạnh phúc cơ bản là Tài sản, Danh tiếng, Thọ mạng và Sanh vào cõi lành làm sao để đạt được…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*