Thích Tâm Hạnh|Tăng Chi Bộ kinh Kinh170 Gắn liền Cột Chặt | Các câu hỏi về Thiền Chỉ và Thiền Quán

kinh-170GanlienCotChat

Đây là trích đoạn phần thắc mắc và giải đáp trong buổi giảng Kinh Tăng chi bộ chiều thứ bảy hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh có liên quan đến sự phân biệt giữa Thiền Chỉ và Thiền quán được nêu trong bài kinh 170 Gắn liền Cột Chặt và được Thầy Tâm Hạnh giải rõ thêm.
Phần còn lại của buổi giảng Kinh 166 – 167 – 168 – 169 sẽ được tải lên sau
Nếu có thêm những thắc mắc trao đổi gì thêm về Thiền Chỉ và quán có thể comment bên dưới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*