Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh 166-169 Với các chi tiết

TTamHanh-TangChi

Chiều thứ Bảy hằng tuần Thầy Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi bộ kinh Chương 4 Pháp từ Kinh 166-170
Kinh 166 Với các chi tiết
Kinh 167 Sariputta và Moggallana
Kinh 168 Sariputta và Moggallana
Kinh 169 Với một vài nỗ lực
Kinh 170 Gắn liền Cột Chặt và các phần giải đáp các câu hỏi về Thiền Chỉ Thiền quán xin xem https://youtu.be/VU7ayJlA_3Q

Nếu có thêm những thắc mắc trao đổi gì thêm về Thiền Chỉ và quán có thể comment bên dưới

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*