Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Thắng Trí | Kinh 251-252| TT. Thích Tâm Hạnh

TangChikinh251

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 Pháp, Phẩm Thắng Trí,
Kinh 251 – Thắng Trí
Kinh 252 – Tầm Cầu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*