Cái Tôi và Lòng Tôn Kính | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-cai-toi

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Hạnh mở đầu buổi giảng pháp năm 2019 với chủ đề Cái Tôi và Lòng Tôn Kính, TT. Thích Tâm Hạnh, Thiền Viện Vạn Hạnh, nói về sự tu tập để thoát khỏi cái tôi và con đường ngược dòng của Phật pháp và cuộc đời

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*