Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Thắng Trí | Kinh 253| TT. Thích Tâm Hạnh| Thiền Viện Vạn Hạnh

TangChiBoKinh

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Tiếp tục với Chương 4 Pháp, Phẩm Thắng Trí,
Kinh 253 – Nhiếp Pháp,
Kinh 254 – Con của Malunkyapatta,
Kinh 255 – Lợi ích cho gia đình

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*