Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Kinh 243 Lợi ích học tập| TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh1502

Thiền Viện Vạn Hạnh Mùng 5 Tết, TT. Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng Tăng Chi Bộ Kinh , Chương 4 Pháp, Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
Kinh 243 Lợi ích học tập
Kinh 244 Cách nằm
Kinh 243 Xứng đáng được dựng tháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*