Tưởng niệm 11 năm Đại Lão HT Thích Minh Châu viên tịch | Thiền Viện Vạn Hanh

Tưởng niệm 11 năm viên tịch

Thiền viện Vạn Hạnh tổ chức buổi tụng kinh Di Giáo tại Giác linh đài, dâng hương, đảnh lễ và hữu nhiễu bảo tháp Pháp Lạc tưởng niệm Cố Hòa thượng Khai sáng thượng Minh hạ Châu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*