Kinh Kosambi | Trung Bộ Kinh 48 | Cố HT. Thích Minh Châu

Thiền Viện Vạn hạnh

Trung Bộ Kinh 48 Kinh Kosambi do Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh đề cập Lời dạy của Đức Phật đến 6 pháp hòa kinh và thành tựu 7 tri kiến , con đường đi vào thánh đạo, Dư lưu bất thối chuyển .

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*