016 Tiểu kinh Khổ uẩn| Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

doi-dien-voi-su-that-cuoc-

Đức Phật nói bài kinh Khổ uẩn cho Cư sĩ, trái với Đại kinh dành cho các vị xuất gia. Khi được hỏi nguyên nhân nào bị tham sân si chi phối dù biết rằng đây là cấu uế của tâm, Đức Phật trả lời do Dục, do dục lôi kéo, sống trong gia đình hưởng thụ dục lạc, vui ít khổ nhiều. Phật đưa vào câu chuyện khổ hạnh để nói giáo lý ngài là Trung Đạo tránh xa 2 cực đoan hưởng thụ và ép xác

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*