018 Kinh Tâm Hoang Vu | Trung Bộ Kinh |Cố HT. Thích Minh Châu

Thien vien Van Hanh

Bài Kinh Tâm Hoang Vu số 18 trong Trung Bộ Kinh , Đức Phật giảng về sự đoạn trừ 5 tâm hoang vu và 5 xiềng xích (triền phược) trong tâm nhằm đạt đến Vô thượng thoát khoải các khổ ách ..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*