Lợi ích của sự tu tập | TT. Thích Giác Giới

TGiacGioi-Loiich-tutap

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh
Sau thời khóa Hướng dẫn Thiền và tụng kinh
TT. Thích Giác Giới giảng về Lợi ích của sự tu tập
Sự tu tập không chỉ có lợi ích với bản thân mà có 3 lợi ích lớn

  • Lợi ích cho bản thân: Được hạnh phúc an lạc đời này và đời sau
  • Lợi ích cho đời: Ban bố cho cuộc đời, mọi người sự an ổn, xây dựng cuộc sống hòa bình
  • Lợi ích cho giáo pháp: Làm cho giáo pháp được truyền bá và trường tồn
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*