019 Kinh Khu Rừng | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

Thien Vien-Van-Hanh

Kinh Khu Rừng số 19 trong Trung Bộ Kinh. Thế Tôn nói về 4 loại khu rừng, trú xứ, cũng như người thân cận, loại nào nên chọn để sống cùng hoặc phải bỏ đi với mục tiêu giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*