Lời Phật dạy về sự thật của cuộc đời | TT. Thích Tâm Minh | Thiền Viện Vạn Hạnh

Lich giang phap 2022 Thiền Viện Vạn Hạnh

Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền , Tụng Kinh là Giảng pháp sau hội trường. , TT. Thích Tâm Minh đã giảng đề tài Lời Phật dạy về sự thật của cuộc đời

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*