Lời dạy của Đức Phật về Ý nghĩa được sinh ra làm người | TT. Thích Tâm Minh| Thiền Viện Vạn Hạnh

thienvien Van Hanh

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Tâm Minh đã giảng bài pháp Lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng Pali về Ý nghĩa được sinh ra làm người và được nghe diệu pháp, với ý nghĩa được sinh ra làm người là khó, được nghe lời dạy của Đức Phật càng khó hơn. Và sống lâu để làm gì nếu:
Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.”
“Ai sống một trăm năm,
Không thấy câu bất tử,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được câu bất tử.”

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*