Vai trò của Chánh Kiến trong đời sống|TT. Thích Tâm Minh giảng pháp sáng Chủ Nhật

Thien-vien-van-hanh

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp , TT. Thích Tâm Minh giảng về Vai trò của Chánh Kiến trong đời sống. Chánh kiến giúp có được cuộc sống tốt đẹp và hướng đến sự hoàn thiện về đạo đức, tâm đức, trí tuệ, và đưa đến giải thoát giác ngộ …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*