Tăng Chi Bộ Kinh 95 96 97 98 99 | Chương 5 Pháp | Phẩm X Kakudha | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-kinh-99

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm X Kakudha
Kinh 95: Bất động
Kinh 96: Nghe pháp
Kinh 97: Nói chuyện
Kinh 98: Rừng Kinh
Kinh 99: Con sư tử : Nói về sự cẩn thận chu đáo khi thuyết pháp ví như tiếng gầm của con sư tử

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*