Kinh 32 Cundi, con gái vua| Chương 5 Pháp Phẩm Sumana Tăng Chi Bộ Kinh |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamhanhKinh-32

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp
Bắt đầu Phẩm IV Sumana
Kinh 32 Cundi, con gái vua
Đức Phật giảng cho Công chúa Cundi về các pháp tối thượng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*