Kinh 49 50 Người Kosala|Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp| Phẩm 5 Vua Munda | TT. Thích Tâm Hạnh

kinh-49-50

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .Phẩm 5 Vua Munda
Kinh 49: Người Kosala: Thế tôn giảng cho Vua Pasenadi trước sự ra đi của Hoàng hậu Mallika
Kinh 50: Tôn giả Nàrada: Tôn giả Nàrada giảng cho vua Munda do sự đau khổ của vua khi hoàng hậu Bhaddà mệnh chung
Đây là 2 bài giảng về cái nhìn của phàm phu ,ngay cả các bậc vua chúa khi có sự mất mát người thân, về ái biệt ly khổ, như sự đau khổ của vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala trước việc Hoàng hậu Mallikà mệnh chung và vua Munda (tên của phẩm này) không chấp nhận sự ra đi của Hoàng hậu Bhaddà vì quá thương yêu …
Sau khi giải tỏa được sự khổ do ái biệt ly nhà vua Munda đã gọi pháp thoại này là Nhổ lên mũi tên sầu muộn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*