Kinh 43 Khả lạc | Kinh 44 Các vật khả ý| TT Thích Tâm Hạnh giảng Chương 5 pháp Tăng Chi Bộ Kinh

Tamhanh-kinh-180

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp .Phẩm 5 Vua Munda
Kinh 43 Khả lạc: Nói về 5 điều khó có được trong cuộc đời đó là tuổi thọ, dung sắc, sự an lạc, danh vọng, được sinh vào thiên giới
. Đức Phật dạy muốn có được những điều khó có này phải làm thế nào, cầu xin có được không…?
Kinh 44 Các vật Khả ý: Nói về việc cho và nhận, như thế nào là khả ý với lòng từ ái

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*