Lục Hoà | TT. Thích Tâm Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật

Luc-hoa

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hằng tuần , sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Tâm Hạnh giảng đề tài Lục Hoà
Đây là sáu pháp hòa kinh trong cuộc sống hướng đến an vui hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*