Vấn đề xuất gia | TT. Thích Tâm Hạnh giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh

Van-de-xuat-gia

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau thời khóa Hướng dẫn thiền, trong thời Giảng Pháp TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về các vấn đề về xuất gia. Thế nào là thân xuất gia và tâm xuất gia, người già có xuất gia được không, chuẩn bị cho việc xuất gia như thế nào.
Phần vấn đáp là trả lời câu hỏi về Nghi hoặc và Giới cấm thủ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*