Để thoát khỏi khổ đau| TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật

vanHanh-Vulan2018

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thất Giác Chi, bảy yếu tố giác ngộ, tuần trước đã giảng về Gốc rễ khổ đau; kỳ này tiếp tục với chi phần Để thoát khỏi khổ đau

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*