Lộ trình tu tập từ thắng tri đến liễu tri | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

TTamHanh-Lotrinhthang-tri

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng Lộ trình tu tập từ thắng tri đến liễu tri. Đó là con đường tu tập từ phàm đến thánh
Sau đó là thời khoá Thiền 30 phút cho đại chúng và hướng dẫn các thiền sinh mới

https://www.youtube.com/watch?v=kRjfvNl5gQw
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*