Ý nghĩa của Định | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền

Y nghĩa của định

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Ý nghĩa của Định, theo Tiểu kinh phương quảng Trung Bộ Kinh, trong đó bao gồm

  • Thế nào là Định
  • Thế nào là Định tướng
  • Thế nào là Định tư cụ
  • Thế nào là Định tu tập
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*