Chánh niệm nơi thân | Thầy Nguyên Định Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T-Nguyen-Dinh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, tụng kinh; Thầy Nguyên Định từ Ấn Độ về an cư tại Thiền Viện tham gia hoằng pháp với đề tài Chánh niệm nơi thân; là sự tu tập lời dạy của Đức Phật trong đời sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*