Ý nghĩa chữ Tịnh trong Tịnh Độ |Thầy Nguyên Định giảng pháp sáng Chủ Nhật

y-Nghia-tinh

Thiền Viện Vạn Hạnh Giảng Pháp vào mỗi sáng Chủ nhật sau thời khóa Hướng dẫn thiền, Thầy Nguyên Định giảng về Ý nghĩa chữ Tịnh trong Tịnh Độ gồm 3 ý nghĩa – Hiểu về chữ Tịnh – Tịnh trong Tịnh Độ – Tịnh hóa thân tâm trong cuộc sống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*