Thăng tiến đời sống tâm linh | TT. Thích Phước Đạt

Thang-tien-tam-linh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Phước Đạt giảng Pháp sáng Chủ Nhật với đề tài Thăng tiến đời sống tâm linh để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc theo lời Phật dạy

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*