Ai thấy được Lý Duyên khởi là thấy Pháp

HDThien-1201

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Hạnh trong thời khóa Hướng dẫn thiền đã giảng về Ai thấy được Lý Duyên khởi là thấy Pháp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*