Diệu dụng Bồ Tát Quán Thế Âm | TT. Thích Phước Đạt

T-Phuoc-Dat

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Phước Đạt giảng đề tài Diệu dụng Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống tu tập
Nhân dịp Lễ Hội Quán Thế Âm được các chùa trong cả nước cử hành trọng thể
Các bài giảng khác khác được tập hợp trên http://thuvienvanhoaphatgiao.com

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*