Kinh 256-257 Con ngựa thuần chủng|Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Thắng Trí | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-Bo-kinh-256

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi
Tuần này giảng Kinh 256-257 Con ngựa thuần chủng thuộc Chương 4 Pháp, Phẩm Thắng Trí , Tăng Chi Bộ Kinh

Thầy cũng trả lời vấn đề Nhược kiến chư tướng phi tướng … nếu thấy 5 uẩn là không, thân là không, các pháp cũng không như vậy ai là người thấy. Nếu 5 uẩn là vô ngã thì ai cảm thọ, ai tạo tác

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*