Cái nhìn tưởng tri và thắng tri về cuộc đời | Hướng Dẫn Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh

TTTamHanh-ThucTri

Chương trình Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hằng tuần từ 7 g Thiền Viện Vạn Hạnh
TT. Thích Tâm Hạnh bắt đầu với 15 phút nói về Cái nhìn tưởng tri và thắng tri về cuộc đời trong kinh Các pháp môn căn bản
Sau thời gian ngồi Thiền là tụng kinh cầu an sau đó
nghe giảng pháp do TT. Thích Giác Giới thuyết giảng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*