Kinh 258 Lực |Tăng Chi Bộ Kinh| Chương 4 Pháp| Phẩm Thắng Trí | | TT. Thích Tâm Hạnh| Thiền Viện Vạn Hạnh

Tang-Chi-Bo-kinh-chuong-4-phap--Kinh-258

Thiền Viện Vạn Hạnh 2 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi
Tuần này giảng Kinh 258 Lực
Kinh 259 Sống trong rừng
Kinh 260 Hành Động
và bắt đầu Phẩm Nghiệp đạo
Kinh 261 Chấp nhận
thuộc Chương 4 Pháp, Phẩm Thắng Trí , Tăng Chi Bộ Kinh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*