Tánh và Tướng trong Thiền quán | Hướng dẫn Thiền | TT. Thích Tâm Hạnh

Tanh-tuong-trong-thien-quan

Hướng dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh
TT. Thích Tâm Hạnh dành 15 phút nói về 2 khuynh hướng Tánh và Tướng trong Thiền quán
Khuynh hướng Tánh tương đồng với quán Tứ đế thấy được bản chất sanh diệt của các pháp, sự vật vì sao sanh vì sao diệt, có sanh có diệt. Hạnh phúc chúng ta đang có đều có tánh hoại, khổ đau và vô thường chi phối. Trong hạnh phúc có khổ đau và trong khổ đau có hạnh phúc.
Khuynh hướng Tướng là nhìn cuộc đời, hiện tượng bên ngoài nhưng thật ra đó là Tâm tạo ra, chủ quan của ta, chứ không phải là thật có của cuộc đời. Cuộc đời không khổ không lạc mà do tâm cảm thọ vui buồn, đẹp xấu, ngon dở tạo ra chứ không phải thật có

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*