5 triền cái và thần thông | Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hanh | TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-than-thong

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về sự đoạn trừ năm triền cái tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và thụy miên và những điều gặt hái được một cách tự nhiên tương ứng.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*